Információk

Garancia

30 év garancia a Montel HOME szilikát kéményrendszerre és Montel TEC kéményrendszerre!

A garancia teljesítésének feltételei:

 • az építési utasítás szerinti megépítés
 • a kéményépítésnél kizárólag a Montel Magyarország Kft által szállított termékek és anyagok felhasználása
 • a garancia a szállítás napjától számított 30 év
 • a garanciális igény írásban történő bejelentése a vásárláskori számla és garancialevél másolatával együtt
 • a mellékelt béléscső gyártó garancia feltételeinek betartása
 • a kémény rendszeres, dokumentumokkal igazolt karbantartása, ellenőrzése
 • a tüzelőberendezés összekötőelemének a gyártó által meghatározott csatlakoztatási leírás pontos betartása
 • a kéményátvételre jogosult szerv kéményátvételi szakvéleménye, mely igazolja a csatlakoztatott tüzelőberendezés típusát és az együttes üzemeltetés alkalmasságát

A garancia érvényét veszti, ha a kéményseprő ipari szerv által nem engedélyezett változtatásokat hajtottak végre
(pl fűtőberendezés, összekötő elemek cseréje) vagy a meghibásodott kéményt megbontották vagy cseréltek tartozékokat
mielőtt a gyártó megvizsgálta azt!

A garancia nem terjed ki:

 • elemi károkra (tűz, vihar, földrengés)
 • harmadik személy által okozott károkra (szakszerűtlen megépítés, szállítás, tárolás, karbantartás)
 • a garancia csak a hibás alkatrészek javítására illetve cseréjére érvényes, egyéb kár és költségtérítésre a gyártó nem köteles

Kiskunhalas. Átlós u. 9. Montel Magyarország Kft.

Garancia feltételek

Kerámia kémény bélés gyártó (továbbiakban KKV)
P-D Refractories CZ- a.s. (r.t.)
Nádrazní 218
679 63 Veiké Opatovice
Cseh Köztársaság

A következőket nyújtja:

1) Cég a KKV- komponensekre 24 hónap garanciát ad a kővetkező feltételek mellett:

 • ha a KKV termékeket a származási, hitelesített eladótól vásárolta
 • A KKV szállítása és raktározása a gyártó utasításai szerint történtek ( 2005.1.28 ill. a 2006.2.20-i, előírások
  szerint.)
 • ha termék átadásánál ill. átvételnél sérülésmentes volt, ami le lett igazolva
 • kémény az érvényben lévő előírások szerint lett megépítve- ČSN EN 13 063-1/2 +A1szabályzatnak megfelelően
 • kéménybe engedélyezett meleg forrás kerül, jó műszaki állapotban, ami megfelel a KKVosztályzatának (A1N1 vagy B2N1)

Garancia érvényesítésénél a meghibásodásának terjedelme:

 • geometriai méretek
 • mechanikai meghibásodások (az anyag kohéziója, az előírt szilárdság)

2) Cég a KKV- komponensekre – kémény rendszerre 60 hónap garanciát ad a következő feltételek mellett:

 • a kémény szerelése minősített szerelőkkel lett összeszerelve
 • a kéményrendszer eredeti tartozékait használtak fel
 • szerelése a műszaki dokumentáció alapján történt, ami az adott napra értendő, a kémény statikáját is beleértve
 • feltételek az érvényes műszaki szabályzatnak megfelelően lettek teljesítve, legfőképpen a ČSN EN 13 063-1/2
  +A1 szabályai szerint
 • a Törvénykönyv 11 l/81sz. rendeletének alapján lettek a feltételek teljesítve, ami a kémények tisztítására
  vonatkozik
 • a kémény kitöltött kémény címkével meg van jelölve
 • kéményről, az érvényes ellenőrzéséről szóló jelentés megtörtént (jelentés a kémény állapotáról és a hozzá
  csatlakoztatott fogyasztókról)

Garancia érvényesítésénél a meghibásodásának terjedelme:

 • geometriai méretek
 • mechanikai meghibásodások (az anyag kohéziója, az előírt szilárdság)

3) Cég a kémény biztonságára 30 év garanciát ad (korom kiégetése) – a következő feltételek mellett:

 • a kémény szerelése minősített szerelőkkel lett összeszerelve
 • a kéményrendszer eredeti tartozékait használtak fel
 • szerelése a műszaki dokumentáció alapján történt, ami az adott napra értendő, a kémény statikáját is beleértve
 • a feltételek az érvényes műszaki szabályzatnak megfelelően lettek teljesítve, legfőképpen a ČSN EN 13 063-1/2
  +A1 szabályai szerint
 • a Tőrvénykönyv 111/81 sz. rendeletének alapján az előírt feltételek teljesítve lettek, ami a kémények tisztítására
  vonatkozik
 • a kéménybe olyan hőforrás van bekötve ami engedélyezett és jó műszaki állapotban van, ami megfelel a KKV
  osztályzatának (A1N1 vagy B2N2)
 • a kémény kitöltött kémény címkével meg van jelölve

Garancia érvényesítésénél a meghibásodásának terjedelme:

 • KKV nem teljesíti a gázáteresztést a CSN EN 1457 szerint

Garanciára való jogosultság:

 • meghibásodás észrevételénél, a reklamációt haladéktalanul be kel1 nyújtani a KKV (kémény rendszer) szállítói
  felé
 • bejelentésbe közölni kell a meghibásodásának fajtáját, annak helyszínét és, a KKV szállítmány pontos dátumát.
 • az igazoló szelvény másolatát felmutatni ami a teljes szállítmányt igazolja
 • fényképes dokumentációval igazolni azt, vagy lehetőséget adni, hogy a gyártó képviseletében ellenőrizhessék a
  termék meghibásodását
 • Garancia a kért teljedelemre bizonyított módon lesz mellékelve

Az érvényes és jogos reklamáció után a meghibásodott termékre jár a kártérítés, ill. annak cseréje:

 • Ing. Milán Mazura
 • Minőségi osztály vezetője