Információk

Műszaki átvétel

Változások a kéményseprő ipari szolgáltatásban:

A kéményseprő ipari tevékenységről szóló törvény, valamint a kéményseprő ipari szerv kijelöléséről szóló
kormányrendelet alapján 2016. július 1-jétől módosult a kéményseprő ipari közszolgáltatás. E naptól kezdve a
katasztrófavédelem kéményseprő ipari szerve látja el a kéményseprő ipari tevékenységet azokon a településeken, ahol
jelenleg a katasztrófavédelem által kijelölt közérdekű szolgáltató biztosítja az átmeneti ellátást, továbbá ott, ahol az
önkormányzat 2016. július 1-jével felmondja a közszolgáltatási szerződését.

Műszaki vizsgálatok:

Ide tartozik a tüzelőberendezésekkel, a felhasznált tüzelőanyaggal, az alkalmazandó kéményrendszerekkel,
általánosan a teljes fűtési rendszer kialakításával, valamint a kémények építésével, felújításával, korszerűsítésével vagy
átépítésével kapcsolatos tanácsadás és szakvéleményezés. Ez a tevékenység az építési engedélyezési tervdokumentáció
felülvizsgálata annak érdekében, hogy a létesítendő kémények biztonságosan szolgálják az égéstermékek elvezetését, és az
ügyfelek valóban gazdaságos, jövőbemutató és környezetbarát fűtési rendszert használjanak. Ezzel a vizsgálattal
kiszűrhetőek a tervezési problémák, hibák, hiányosságok. Ha szükséges, lehetőség van korrekcióra vagy módosításra.
Amennyiben a tervezett műszaki megoldást a felülvizsgálat és szakvéleményezés keretében a kéményseprő jóváhagyja,
ezzel felelősséget vállal az engedélyezési folyamat egészéért. Csak érvényes engedélyezett terv és terv-felülvizsgálati
jegyzőkönyv birtokában szabad építeni.

Kémény építést beépítési útmutatónak megfelelően, arra jogosul, és azt igazolni képes szakember végezhet.
/Kőműves, kivitelező szakember, aki működési engedély számmal rendelkezik/. A kivitelezőnek ki kell töltenie az erre a célra
rendszeresített „Kivitelezői nyilatkozatot” amely letölthető: kemenysepres.katasztrofavedelem.hu

Végleges kéményvizsgálathoz szükséges dokumentációk/szakvélemény/:

  • engedélyezett építési terv /használatbavételi engedély esetén/
  • kivitelezői nyilatkozat /kéményenként/
  • szükség esetén gyártói méretezés vagy hő és áramlástechnikai számítás.

Szakszerűtlenül kivitelezett égéstermék-elvezetőkre nem adnak ki engedélyt ezek lehetnek pl.:

Faszerkezetek közelsége, fedlap hiánya, fém kéményajtók hiánya, padlástéri tisztításnál biztonságos feljáró létra
és járható padozat hiánya, a kéményajtó előtt 60x60cm-es tűzbiztos nem éghető padozat hiánya, füstcsővezések
rögzítetlensége, tömörítetlensége, szűkítők hiánya, minőségi tanúsítvány hiánya, méretezések, számítások hiánya,
kéményfejen keresztül történő felső tisztításnál: tetőjárda, tető korlát hiánya.
Új égéstermék-elvezetőket kivitelezés közben eltakarás előtt kötelező előzetes kéményvizsgálattal ellenőriztetni.
Ez a vizsgálat tetőtér ráépítés, hozzáépítés, bővítés, stb új kéményeinél is érvényes.

Kiegészítés:

Villámvédelmi jegyzőkönyvvel általánosságban csak azok az épületeket és egyéb építmények rendelkeznek, ahol
az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) villámvédelmi előírásai szerint, villámhárító berendezés kiépítésére volt szükség.
A villámvédelmi jegyzőkönyv a villámhárító berendezés rendszeres felülvizsgálatát igazolja.

Fontos tudni, hogy a kémények, kürtők villámvédelmi szempontból különleges épületnek és építménynek
minősülnek, és villámhárító berendezéssel kell rendelkeznie a 20 méternél magasabb egyedül álló kéményeknek, valamint
az épülettel összeépített, annak magasságát legalább 5 méterrel meghaladó kéményeknek és kürtőknek, az épület
rendeltetésétől függetlenül.

A kéményseprő:

A jó kéményseprő ma már nemcsak a tűzmegelőzés kérdéseiben illetékes, feladata van a légszennyezés
ellenőrzésében és az energiatakarékosság területén is. Munkájával segíti a meglévő fűtési rendszer hatékony és gazdaságos
működtetését, a károsanyag-kibocsátás csökkentése révén pedig a környezet megóvásához is hozzájárul.

A kéménytűz:

Két okból következhet be: ha a korom gyullad meg, vagy ha a szuroklerakódás kap lángra. Előbbi esetben a
kéményben lerakódott por és a kicsapódott szilárd égéstermék gyullad meg. Pár percig tartó természetes folyamat, amely
során a kéményben a lerakódott szennyeződés 500 Celsius fokos hőmérsékleten hamuvá változik, leég a belső falakról.
Szurokégésről akkor beszélünk , ha a porkorom és a kén keveredik a kicsapódó vízpárával, majd meggyullad. Ez már
veszélyes folyamat, mivel az égő anyag égéshője rendkívül magas, a 800-1300 Celsius fokot is elérheti, az égés pedig akár
tizenöt órán át is tarthat a lerakódott anyag mennyiségétől függően. Ez a folyamat csak ellenőrzött körülmények között, a
kéményseprő felügyelete mellett történhet. Ezzel a speciális eljárással egy későbbi üzemzavart vagy dugulást, esetleg
kéménytüzet lehet elkerülni.

Mitől keletkezik szurok?

A tüzelőberendezés nem megfelelő üzemeltetése, valamint a kémény nem megfelelő tömörsége és a kedvezőtlen
hőtechnikai viszonyok miatt alakul ki.

  • Nem megfelelő tüzelőanyag használatától -hulladék elégetésétől vagy vizes, nyersfától
  • Ha a tüzelés során kevés a levegő-a keletkező füstgáz hőmérséklete csökken, a benne lévő vízpára kicsapódik, akár a lángtérben is.
  • Túlméretezett tüzelőberendezés esetén –amikor alacsony hőmérsékletű vizkörre nagy teljesítményű kazánt kötnek.
  • Hőfokszabályozós kazánok helytelen kialakítása során –ha a kazán automatikusan 60 Celsius foknál lezárja a levegőt, a visszatérő víz pedig lehűti a füstgázt.

Ha enyhébb időjárásban kisebb intenzitással, zárt szellőző nyílás mellett kisebb teljesítménnyel tüzelünk, a
szurokréteg néhány nap alatt is lerakódhat a kéményre, majd az első hidegnél – mikor jól megrakjuk a tüzet – egy aprócska
szikra is elegendő ahhoz, hogy begyulladjon. A nagymértékű szurkosodás okozta kéménydugulást már csak bontás útján
lehet megszüntetni.

Mit tehet Ön? Gondolja meg mit tesz a tűzre.

Ne kerüljön az égéstermékbe rongy, gumi, műanyag, színes vagy fényes reklámújság, festett, lakozott fa vagy
bútorlap, mert ezek elégetésekor több korom rakódik le a kéményben, tönkre teszik a tüzelőberendezést, a bennük
található káros melléktermékek, mérgező, rákkeltő anyagok a hamuba kerülnek, veszélyeztetve az egészséget és a
környezetünket. Az elszurkosodott korom begyulladását közvetlenül kiválthatja, ha hírtelen elégő tüzelőanyagot –
fenyőfatűlevél – gyaluforgács, dióhéj stb. –használunk. Az izzó parazsat tartalmazó tűztérbe tilos nagy mennyiségű tűzifát
betenni, mert nem lehet az ehhez szükséges mennyiségű levegőt biztosítani, ami elégtelen égéshez, rosszabb estben
robbanásveszélyhez vezethet.