Információk

CHM-BAU32 Kéményméretező program

A program egy vagy több tüzelőberendezés, egyedi vagy gyűjtőkéményes égéstermékelvezető rendszerének
méretezésére szolgál, a korábbi változatával szerzett tapasztalatok felhasználásával készült, annak továbbfejlesztett
változata. Műszaki tartalma az égéstermék elvezető rendszerek hő- és áramlástechnikai méretezési eljárását tartalmazó
MSZ EN 13384-1 és MSZ EN 13384-2 szabványok figyelembevételével készült.


A program egyaránt használható a szilárdtüzelésű, atmoszférikus égőjű (deflektoros), túlnyomásos égőjű
(blokkégős) és égéstermék szállító ventilátorral rendelkező (turbó) készülékek méretezésére.


Több berendezés közös égéstermék elvezetése esetén azok közösítése történhet közös füstcsőben, de a
csatlakozások lehetnek különböző szinteken, így gyűjtőkéményt is lehet méretezni. A teljesítményt tekintve nem tartalmaz
a program korlátozásokat, így a legkisebb készülékek egyedi kéménye és az ipari berendezések központi kéménye egyaránt
méretezhető.


A készülékek a program adatbázisából választhatóak, de a felhasználó egyedileg is megadhatja egy, az
adatbázisban nem szereplő berendezés adatait.


Szilárd, folyékony ill. gáz halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemelő készülék egyaránt méretezhető.


Az égéstermék meghatározása alapesetben az MSZ EN 13384-1 alapján történik. A felhasználónak azonban arra is
van lehetősége, hogy a tüzelőanyag összetételét egyedileg állítsa össze és ez alapján történjék a sztöchometriai számítás, a
tüzelőanyag és az égéstermék paramétereinek meghatározása.


Az égési levegő belépési veszteségének számításakor a program számolja a réstényezőkkel megadott nyílászárók
ellenállását, és választhatóak különböző gyártók által kínált légbevezető elemek is. Nagyobb teljesítményű készülékeknél a
levegő bevezetésére szolgáló légcsatorna rendszer elemekből állítható össze és így méretezhető.


A készülék és a kémény közti összekötő elem, vagy a kémény függőleges szakaszának adatai a program
adatbázisából választhatóak, de megadhatóak egyedileg is. A választékban a többrétegű kör keresztmetszetű elemek
mellett a négyszög keresztmetszetű falazott kémények és az utólag bélelt kéményszerkezetek egyaránt megtalálhatóak. LAS
rendszerek esetén kialakítható egymástól független égési levegő és égéstermék elvezető csatorna, és “cső a csőben”
rendszer is.


Több számítást kell elvégezni, hogy a kéményt valamennyi veszélyes üzemállapotában ellenőrizzük. A
nyomásfeltétel szempontjából az üzem közben előforduló legmagasabb külső hőmérséklet mellett kell a méretezést
elvégezni. A hőmérséklet feltételek ellenőrzésénél a legkritikusabb állapot általában a legalacsonyabb külső hőmérséklet
mellett fordul elő. Amennyiben a készülék teljesítménye változó, úgy az ellenőrzéseket a legkisebb teljesítmény mellett is
célszerű elvégezni. A variációk száma különösen akkor nőhet meg, ha több készülék kapcsolódik a kéményre. Ilyenkor akár
egyes készülékek kikapcsolt állapota mellett is elvégezhető más készülékek üzemének ellenőrzése. Ez elsősorban a
hőmérséklet feltétel vizsgálatakor érdekes, ha csak egy készülék üzemel részterheléssel.


A programban valamennyi variáció hőmérsékletei és egyéb paraméterei előre definiálhatóak. A méretezés során
egyszerre történik valamennyi üzemállapot vizsgálata, azok összehasonlíthatók.