30 év garancia

MONTEL HOME szilikát kéményrendszerre és MONTEL TEC kéményrendszerre

A garancia teljesítésének feltételei:

– az építési utasítás szerinti megépítés
– a kéményépítésnél kizárólag a Montel Magyarország Kft által szállított termékek és anyagok felhasználása
– a garancia a szállítás napjától számított 30 év
– a garanciális igény írásban történő bejelentése a vásárláskori számla és garancialevél másolatával együtt
– a mellékelt béléscső gyártó garancia feltételeinek betartása
– a kémény rendszeres, dokumentumokkal igazolt karbantartása, ellenőrzése
– a tüzelőberendezés összekötőelemének a gyártó által meghatározott csatlakoztatási leírás pontos betartása
– a kéményátvételre jogosult szerv kéményátvételi szakvéleménye, mely igazolja a csatlakoztatott tüzelőberendezés típusát és az együttes üzemeltetés alkalmasságát

A garancia érvényét veszti ha a kéményseprő ipari szerv által nem engedélyezett változtatásokat hajtottak végre (pl fűtőberendezés, összekötő elemek cseréje) vagy a meghibásodott kéményt megbontották vagy cseréltek tartozékokat mielőtt a gyártó megvizsgálta azt

A garancia nem terjed ki :
– elemi károkra (tűz, vihar, földrengés )
– harmadik személy által okozott károkra ( szakszerűtlen megépítés, szállítás, tárolás, karbantartás)
– a garancia csak a hibás alkatrészek javítására illetve cseréjére érvényes, egyéb kár és költségtérítésre a gyártó nem köteles

Kiskunhalas. Átlós u. 9.Montel Magyarország Kft.

 

Garancia feltételek

kerámia kémény bélés gyártó (továbbiakban KKV)

P-D Refractories CZ- a.s. (r.t.)
Nádrazní 218
679 63 Veiké Opatovice
Cseh Köztársaság

a következőket nyújtja

1) Cég a KKV- komponensekre 24 hónap garanciát ad a kővetkező feltételek mellett:
* ha a KKV termékeket a származási, hitelesített eladótól vásárolta
* A KKV szállítása és raktározása a gyártó utasításai szerint történtek ( 2005.1.28 ill. a 2006.2.20-i, előírások szerint.)
* ha termék átadásánál ill. átvételnél sérülésmentes volt, ami le lett igazolva
* kémény az érvényben lévő előírások szerint lett megépítve- ČSN EN 13 063-1/2 +A1szabályzatnak megfelelően
* kéménybe engedélyezett meleg forrás kerül, jó műszaki állapotban, ami megfelel a KKVosztályzatának (A1N1 vagy B2N1)

garancia érvényesítésénél a meghibásodásának terjedelme:

* geometriai méretek
* mechanikai meghibásodások ( az anyag kohéziója, az előírt szilárdság)
2) Cég a KKV- komponensekre – kémény rendszerre 60 hónap garanciát ad a következő feltételek mellett:
* a kémény szerelése minősített szerelőkkel lett összeszerelve
* a kéményrendszer eredeti tartozékait használtak fel
* szerelése a műszaki dokumentáció alapján történt, ami az adott napra értendő, a kémény statikáját is beleértve
* feltételek az érvényes műszaki szabályzatnak megfelelően lettek teljesítve, legfőképpen a ČSN EN 13 063-1/2 +A1 szabályai szerint
* a Törvénykönyv 11 l/81sz. rendeletének alapján lettek a feltételek teljesítve, ami a kémények tisztítására vonatkozik
* a kémény kitöltött kémény címkével meg van jelölve
* kéményről, az érvényes ellenőrzéséről szóló jelentés megtörtént (jelentés a kémény állapotáról és a hozzá csatlakoztatott fogyasztókról)

garancia érvényesítésénél a meghibásodásának terjedelme:

* geometriai méretek
* mechanikai meghibásodások (az anyag kohéziója, az előírt szilárdság)
3) Cég a kémény biztonságára 30 év garanciát ad (korom kiégetése) – a következő feltételek mellett:
* a kémény szerelése minősített szerelőkkel lett összeszerelve
* a kéményrendszer eredeti tartozékait használtak fel
* szerelése a műszaki dokumentáció alapján történt, ami az adott napra értendő, a kémény statikáját is beleértve
* a feltételek az érvényes műszaki szabályzatnak megfelelően lettek teljesítve, legfőképpen a ČSN EN 13 063-1/2 +A1 szabályai szerint
* a Tőrvénykönyv 111/81 sz. rendeletének alapján az előírt feltételek teljesítve lettek, ami a kémények tisztítására vonatkozik
* a kéménybe olyan hőforrás van bekötve ami engedélyezett és jó műszaki állapotban van, ami megfelel a KKV osztályzatának (A1N1 vagy B2N2)
* a kémény kitöltött kémény címkével meg van jelölve

garancia érvényesítésénél a meghibásodásának terjedelme:

* KKV nem teljesíti a gázáteresztést a CSN EN 1457 szerint

Garanciára való jogosultság:

* meghibásodás észrevételénél, a reklamációt haladéktalanul be kel1 nyújtani a KKV (kémény rendszer) szállítói felé
* bejelentésbe közölni kell a meghibásodásának fajtáját, annak helyszínét és, a KKV szállítmány pontos dátumát.
* az igazoló szelvény másolatát felmutatni ami a teljes szállítmányt igazolja
* fényképes dokumentációval igazolni azt, vagy lehetőséget adni, hogy a gyártó képviseletében ellenőrizhessék a termék meghibásodását
* Garancia a kért teljedelemre bizonyított módon lesz mellékelve

Az érvényes és jogos reklamáció után a meghibásodott termékre jár a kártérítés, ill. annak cseréje

* Ing. Milán Mazura
* Minőségi osztály vezetője