Változások a kéményseprő ipari szolgáltatásban:
A kéményseprő ipari tevékenységről szóló törvény, valamint a kéményseprő ipari szerv kijelöléséről szóló kormányrendelet alapján 2016. július 1-jétől módosult a kéményseprő ipari közszolgáltatás. E naptól kezdve a katasztrófavédelem kéményseprő ipari szerve látja el a kéményseprő ipari tevékenységet azokon a településeken, ahol jelenleg a katasztrófavédelem által kijelölt közérdekű szolgáltató biztosítja az átmeneti ellátást, továbbá ott, ahol az önkormányzat 2016. július 1-jével felmondja a közszolgáltatási szerződését.

Műszaki vizsgálatok:

 1. Ide tartozik a tüzelőberendezésekkel, a felhasznált tüzelőanyaggal, az alkalmazandó kéményrendszerekkel, általánosan a teljes fűtési rendszer kialakításával, valamint a kémények építésével, felújításával, korszerűsítésével vagy átépítésével kapcsolatos tanácsadás és szakvéleményezés. Ez a tevékenység az építési engedélyezési tervdokumentáció felülvizsgálata annak érdekében, hogy a létesítendő kémények biztonságosan szolgálják az égéstermékek elvezetését, és az ügyfelek valóban gazdaságos, jövőbemutató és környezetbarát fűtési rendszert használjanak. Ezzel a vizsgálattal kiszűrhetőek a tervezési problémák, hibák, hiányosságok. Ha szükséges, lehetőség van korrekcióra vagy módosításra. Amennyiben a tervezett műszaki megoldást a felülvizsgálat és szakvéleményezés keretében a kéményseprő jóváhagyja, ezzel felelősséget vállal az engedélyezési folyamat egészéért. Csak érvényes engedélyezett terv és terv-felülvizsgálati jegyzőkönyv birtokában szabad építeni.
 2. Kémény építést beépítési útmutatónak megfelelően, arra jogosul, és azt igazolni képes szakember végezhet. /Kőműves, kivitelező szakember aki működési engedély számmal rendelkezik/. A kivitelezőnek ki kell töltenie az erre a célra rendszeresített „Kivitelezői nyilatkozatot” amely letölthető: kemenysepres.katasztrofavedelem.hu
 3. Végleges kéményvizsgálathoz szükséges dokumentációk/szakvélemény/:
  1. * engedélyezett építési terv /használatbavételi engedély esetén/
   *kivitelezői nyilatkozat /kéményenként/
   *szükség esetén gyártói méretezés vagy hő és áramlástechnikai számítás.
  2. Szakszerűtlenül kivitelezett égéstermék elvezetőkre nem adnak ki engedélyt ezek lehetnek pl.:
   faszerkezetek közelsége, fedlap hiánya, fém kéményajtók hiánya, padlástéri tisztításnál biztonságos feljáró létra és járható padozat hiánya, a kéményajtó előtt 60x60cm-es tűzbiztos nem éghető padozat hiánya, füstcsővezések rögzítetlensége, tömörítetlensége, szűkítők hiánya, minőségi tanúsítvány hiánya, méretezések, számítások hiánya, kéményfejen keresztül történő felső tisztításnál: tetőjárda, tető korlát hiánya.
 4. Új égéstermék elvezetőket kivitelezés közben eltakarás előtt kötelező előzetes kéményvizsgálattal ellenőriztetni. Ez a vizsgálat tetőtér ráépítés, hozzáépítés, bővítés, stb új kéményeinél is érvényes.

Kiegészítés:
Villámvédelmi jegyzőkönyvvel általánosságban csak azok az épületeket és egyéb építmények rendelkeznek, ahol az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) villámvédelmi előírásai szerint, villámhárító berendezés kiépítésére volt szükség. A villámvédelmi jegyzőkönyv a villámhárító berendezés rendszeres felülvizsgálatát igazolja.
Fontos tudni, hogy a kémények, kürtők villámvédelmi szempontból különleges épületnek és építménynek minősülnek, és villámhárító berendezéssel kell rendelkeznie a 20 méternél magasabb egyedül álló kéményeknek, valamint az épülettel összeépített, annak magasságát legalább 5 méterrel meghaladó kéményeknek és kürtőknek, az épület rendeltetésétől függetlenül.

A kéményseprő:
A jó kéményseprő ma már nemcsak a tűzmegelőzés kérdéseiben illetékes, feladata van a légszennyezés ellenőrzésében és az energiatakarékosság területén is. Munkájával segíti a meglévő fűtési rendszer hatékony és gazdaságos működtetését, a károsanyag-kibocsátás csökkentése révén pedig a környezet megóvásához is hozzájárul.

A kéménytűz:
Két okból következhet be: ha a korom gyullad meg, vagy ha a szuroklerakódás kap lángra. Előbbi esetben a kéményben lerakódott por és a kicsapódott szilárd égéstermék gyullad meg. Pár percig tartó természetes folyamat, amely során a kéményben a lerakódott szennyeződés 500 Celsius fokos hőmérsékleten hamuvá változik, leég a belső falakról. Szurokégésről  akkor beszélünk , ha a porkorom és a kén keveredik a kicsapódó vízpárával, majd  meggyullad.  Ez már veszélyes folyamat, mivel az égő anyag égéshője rendkívül magas, a 800-1300 Celsius fokot is elérheti, az égés pedig akár tizenöt órán át is tarthat a lerakódott anyag mennyiségétől függően. Ez a folyamat csak ellenőrzött körülmények között, a kéményseprő felügyelete mellett történhet. Ezzel a speciális eljárással egy későbbi üzemzavart vagy dugulást, esetleg kéménytüzet lehet elkerülni.

Mitől keletkezik szurok?
A tüzelőberendezés nem megfelelő üzemeltetése, valamint a kémény nem megfelelő tömörsége és a kedvezőtlen hőtechnikai viszonyok miatt alakul ki.
*Nem megfelelő tüzelőanyag használatától -hulladék elégetésétől vagy vizes, nyers fától
*Ha a tüzelés során kevés a levegő-a keletkező füstgáz hőmérséklete csökken, a benne lévő vízpára kicsapódik, akár a lángtérben is.
*Túlméretezett tüzelőberendezés esetén –amikor alacsony hőmérsékletű vizkörre nagy teljesítményű kazánt kötnek.
*Hőfokszabályozós kazánok helytelen kialakítása  során –ha a kazán automatikusan 60 Celsius foknál lezárja a levegőt, a visszatérő víz pedig lehűti a füstgázt.
Ha enyhébb időjárásban kisebb intenzitással, zárt szellőző nyílás mellett kisebb teljesítménnyel tüzelünk, a szurokréteg néhány nap alatt is lerakódhat a kéményre, majd az első hidegnél  – mikor jól megrakjuk a tüzet – egy aprócska szikra is elegendő ahhoz, hogy begyulladjon. A nagy mértékű szurkosodás okozta kéménydugulást már csak bontás útján lehet megszüntetni.

Mit tehet Ön?   Gondolja meg mit tesz a tűzre.
Ne kerüljön az égéstermékbe rongy, gumi, műanyag, színes vagy fényes reklámújság, festett, lakozott fa  vagy bútorlap, mert ezek elégetésekor több korom rakódik le a kéményben, tönkre teszik a tüzelőberendezést, a bennük található káros melléktermékek, mérgező, rákkeltő anyagok a   hamuba kerülnek,  veszélyeztetve az egészséget és a környezetünket. Az elszurkosodott korom begyulladását közvetlenül kiválthatja, ha hírtelen elégő tüzelőanyagot – fenyőfatűlevél – gyaluforgács, dióhéj stb. –használunk.  Az izzó parazsat tartalmazó tűztérbe tilos nagy  mennyiségű tűzifát betenni,  mert nem lehet  az ehhez szükséges mennyiségű levegőt biztosítani, ami elégtelen égéshez, rosszabb estben robbanásveszélyhez vezethet.

Extra kedvezményért kérje egyedi ajánlatunkat!